ONLINE-KURSUS FOR LEDERE

Den vanskelige medarbejdersamtale

På dette online-forløb lærer jeg dig, hvordan du trin-for-trin forbereder den vanskelige medarbejdersamtale, sådan at du får samtalen holdt i tide og styrer sikkert igennem den uden at have ondt i maven og uden at føle dig som en hård og ufleksibel leder.

Du lærer at at kommunikere tydeligt og uden at pakke budskabet ind – samtidig med at du bevarer relationen i fokus.

Du får skabeloner, tjeklister og konkrete redskaber, der forebygger konflikter og minimerer risikoen for sure, sårede eller sygemeldte medarbejdere.

Lær hvordan du giver konstruktiv feedback, når en medarbejder agerer problematisk – så du får den forandring, du ønsker.

Kender du det her?

 1. En medarbejder gør noget, der ikke fungerer, men du er i tvivl om, hvordan du bedst håndterer situationen.
 2. Du ved, at der er brug for at påtale noget der er sket, men ved ikke, hvordan du får det sagt på en ordentlig måde.
 3. Du synes, at du allerede har sagt at du ønsker en ændring, men der er ikke sket noget – eller nok.
 4. Du oplever at samtalen konflikter med din opfattelse af dig selv som en fleksibel, hensynsfuld, forstående eller tillidsfuld leder.
 5. Du ved, hvilken ændring du ønsker, men hvordan skal du få samtalen godt fra start?
 6. Du bliver udfordret, når en medarbejder snakker udenom eller fornægter, det du påtaler, fordi det kræver, at du bliver (ekstremt) vedholdende.
 7. Du gruer for medarbejderens reaktion, fx at han/hun græder, bliver vred, ufleksibel eller demotiveret.
 8. Du ved at der er brug for en samtale, men vil nødig virke krævende, bedrevidende, nøjeregnende, kontrollerende (eller en anden negativ egenskab)
 9. Tanken om den samtale du skal holde, kan påvirke dig negativt og sluge en masse energi.
 10. Du skubber samtalen foran dig og håber, at det løser sig selv – og du ved egentlig godt at sandsynligheden for det er minimal.

Hvor ville det være skønt, hvis de problematiske situationer gik over af sig selv.

Det gør de desværre sjældent. Det har du garanteret også erfaret.

Derfor er det vigtigt at handle. Og sige tingene på en måde, der er både tydelig, ordentlig og som bevarer medarbejderens loyalitet og engagement.

Det lærer du på online-forløbet “Den vanskelige medarbejdersamtale”.

Så hvis du er …

personaleleder eller projektleder i det offentlige, en organisation eller en privat virksomhed – evt. som ejerleder.

Og hvis du kan …

være i tvivl om, hvordan du bedst får fortalt din medarbejder, at en opgave ikke er løst tilfredsstillende …

Eller hvis det kan …

være vanskeligt at få sagt at en adfærd er uhensigtsmæssig – eller ligefrem uacceptabel …

Så er kurset DEN VANSKELIGE MEDARBEJDERSAMTALE lavet til dig.

Vigtige medarbejdersamtaler, som ikke bliver holdt – tydeligt og i tide – kan få en række negative konsekvenser.

Fx kan det:

 • udfordre retfærdighedsfølelsen i teamet
 • forringe kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen
 • optrappe konflikter og skabe nye
 • koste sygedage, kunder og kroner på bundlinjen.

Tøven og utydelighed hos dig som leder, kan også:

 • underminere din troværdighed og medarbejdernes tillid til dig
 • reducere din selvtillid og din arbejdsglæde.

Og endelig så kan det så tvivl om din handlekraft hos din chef, hvis du ikke tager affære i tide.

Det er du sikkert godt klar over.

Men du skal vide to ting…

1. Du er ikke den eneste

Mange, mange dygtige og erfarne ledere kan opleve at udsætte en samtale, hvor de skal påtale noget og bede om en ændring. Eller holde samtalen og komme til at pakke budskabet ind så de bliver utydelige.

Derfor vil du få stort udbytte af det faglige fællesskab, som dette kursusforløb rummer. I følges ad, deler erfaringer, finder løsninger og giver hinanden tryghed.

2. Du kan lære det

Du kan blive helt anderledes rustet til at tage de vanskelige samtaler.

Det ved jeg, for jeg har set det ske utallige gange. Når lederne får præcis de redskaber, de har brug for, bliver de langt sikrere – og holder samtaler, der i højere grad skaber den ønskede forandringer – uden at skade relation og motivation unødigt.

På onlineforløbet ”Sådan forbereder og gennemfører du den vanskelige samtale” lærer jeg dig netop det.

Det kan virkelig blive helt anderledes overskueligt at forberede og holde de vanskelige samtaler. Uden at du synes, at du er en skrap, urimelig eller firkantet chef.

Det vil tvært imod bringe dig i større integritet.

Er du klar?

 

Forløbet er bygget op af 6 moduler med præcis den viden og de redskaber, der vil gøre dig i stand til:

At få greb om den udfordring, du står med og vurdere, hvordan du bedst håndterer situationen

At give din feedback tydeligt og ordentligt, så du minimerer risikoen for at få en sur, såret eller sygemeldt medarbejder

At vurdere samtalens vigtighed og beslutte om du vil holde den

At håndtere de to store indre barrierer, sådan at du ikke kommer til at tøve eller blive utydelig

At bruge samtalen til at finde holdbare og realistiske løsninger, der skaber størst muligt ejerskab hos din medarbejder

At bevare roen og din professionelle dømmekraft, når en medarbejder irriterer eller provokerer dig.

At sikre at du får afstemt forventninger og undgår ærgerlige problemer, du kunne have forebygget

Det betyder, at du vil kunne skabe (endnu) bedre resultater i rollen som leder. Samtidig med at du værner om arbejdsmiljøet i teamet.

Der er også udsigt til en gevinst på det personlige plan: Mere ro i maven og i hovedet, større arbejdsglæde, mere overskud på jobbet (og hjemme).

For Plus-Pakken inkl. 1 times 1:1 sparring: Klik på drop-downmenuen i betalingsvinduet.

Hvis du ønsker at betale med faktura (alm. eller EAN), så send mig en mail her >

Hvem er kurset for?

Du kan have mange eller få års ledererfaring og meget eller lidt lederuddannelse bag dig. Det er heller ikke vigtigt, hvor du arbejder og med hvad. Det ved jeg, for jeg har arbejdet med ledere fra offentlige sektorer (bl.a. social, undervisning og sundhed), finanssektoren, medicinal og fødevareindustrien, bygge og anlæg, logistik, forsyning, tranport, produktion, IT m.fl.

Selvom organisationskulturerne kan være meget forskellige, og udfordringerne kan variere en smule, så er metoderne bag de samtaler, der skal holdes, meget ens.

Det, der er afgørende, er derimod at du:

A

Er personaleleder eller projektleder

A

Kan have en tendens til at udskyde de vanskelige – men vigtige – samtaler, blive utydelig i dit budskab eller bruge meget energi på at nærme dig samtalen.

A

Gerne vil blive bedre (og hurtigere) til at forberede og gennemføre de nødvendige medarbejdersamtaler tydeligt og ordentligt, sådan at du kan skabe de forandringer, du har brug for – med ro i sindet og uden negative reaktioner, du kunne have undgået.

En grundsten i kurset er min feedback-formel ”SVAR-modellen” – en gennemprøvet trin-for-trin opskrift, som forbereder dig optimalt på en vanskelig samtale.

Karina fortæller:

”Det giver mig en tryghed at have SVAR-modellen som tjekliste, fordi jeg ved, jeg har tænkt det igennem.

Redskaberne på kurset har givet mig overblik og sørger for, at jeg kommer hele vejen rundt om problemet og er ordentlig forberedt på samtalen.

Jeg bliver skarp på, hvad min rolle er, og er ikke bange for at møde modstand fra medarbejderen eller for at kræve de forandringer der skal til.

Jeg kan ikke komme i tanke om en vanskelig samtale, hvor SVAR-modellen ikke vil være hjælpsom.

KARINA WARMING

Pædagogisk leder

Hvad består kurset om de svære – men nødvendige – medarbejdersamtaler af?

VIDEOMODULER MED UNDERVISNING

Kurset inkluderer i alt 7 videomoduler, hvor jeg gennemgår modeller og metoder – altid med konkrete eksempler. Du får adgang til et basismodul inden kursusstart.

Derudover rummer forløbet 6 moduler, som bliver frigivet hver fredag – bortset fra 2 pauseuger, som du kan bruge på at fordybe dig, indhente et modul eller have fuldt fokus på din ledelsesopgave.

Videoerne i et modul er typisk på mellem 30 og 60 minutter i alt, evt. brudt ned i kortere lektioner.

ARBEJDSARK OG TJEKLISTER

Til hvert videomodul er der arbejdsark lige til at printe ud. De er desginet til at gøre vejen fra ny viden til ny praksis så kort som muligt.

SPØRGETIMER

Du får en ugentlig spørgetime, hvor du på et fælles telekald kan få et mundtligt svar på de spørgsmål, du måtte have – også selvom du ikke kan være med live.
Du vælger selv et brugernavn, så du har mulighed for fuld anonymitet.

UGENS CASE

Du kan ansøge om at blive ugens case og få sparring på en konkret samtale, du skal holde. Der vil også være rig mulighed for at lade sig inspirere af de andre cases. Det foregår i forbindelse med spørgetimen på et telekald, og du kan derfor være anonym.

KURSUSBUDDY

Du har – hvis du vil – mulighed for at få en kursusbuddy, som du kan sparre tættere med gennem forløbet ud fra en defineret ramme.

EN LUKKET FACEBOOK-GRUPPE

Du bliver inviteret ind i en lukket facebook-gruppe, hvor du kan sparre og udveksle erfaringer med de andre kursister og med mig.
Jeg har to ugentlige kontortider i facebookgruppen, hvor jeg sidder klar til at svare på dine spørgsmål. Det giver os mulighed for at føre en live ”dialog” med afklaring og nuancering af dit spørgsmål (hvis du er på i det tidsrum – ellers hopper du på, når det passer dig).

VIGTIGT: De situationer, som er relevante at se på under kurset,  er ofte følsomme. Derfor har jeg naturligvis sørget for at beskytte dig og dine informationer.

Læs mere om, hvordan jeg sikrer dine informationer her (klik på plustegnet ude til højre)
 • Gruppen er underlagt tavshedspligt. Alt, hvad der bliver skrevet, er fortroligt og må ikke formidles videre. Alle deltagere accepterer aktivt denne tavshedspligt ved ansøgning om optagelse i gruppen.
 • Du kan, hvis du ønsker det, stille dine spørgsmål anonymt via mig, så poster jeg dem i gruppen.
 • Alle, der er med i facebook-gruppen, accepterer at stå på en deltagerliste med navn, titel og organisation. Så ved du, hvem du deler med.
 • Du kan fravælge facebookgruppen og være helt anonym ­– og stadig deltage på spørgetimerne.

PLUS-PAKKE MED INDIVIDUEL LEDERSPARRING

Du kan vælge en særlig PLUS-pakke, som udover kursusforløbet inkluderer 1 times individuel ledercoaching til en fordelagtig kursuspris.

Det giver os fx tid til at komme godt rundt om en aktuel problemstilling og finde en løsning, der vil fungere for dig i situationen. Du kan få detaljeret feedback på et samtalemanuskript og input, som du kan bruge med det samme – og fremover.

Der er et begrænset antal af disse PLUS-pakker.

Du får et fleksibelt, afvekslende og nøje tilrettelagt kursusformat, som:

 • er delt op i overkommelige bidder, du kan nå på en travl arbejdsuge. Regn med 1-2 timer om ugen, alt efter hvor meget du ønsker at deltage i.
 • du i meget høj grad selv tilrettelægger og lægger ind, som det passer dig
 • rummer både virtuelle live-møder, rolige selvstudier og dialog i facebookgruppen
 • giver dig livstidsadgang til al kursusmaterialet, så du altid kan vende tilbage og genopfriske pointer og redskaber
 • kan følge og få glæde af, uanset hvor du befinder dig
 • sparer dig for transporttid og -omkostninger
 • giver dig et fagligt lederfællesskab, som kan inspirere dig og accelerere din læring

Hvad indeholder undervisningsmodulerne?

BASISMODUL: FUNDAMENTET (som du får du adgang til, så snart du tilmelder dig)

I basismodulet får du:

 • Indsigt i den kontekst, der skal være på plads, før det giver mening at arbejde med at den nødvendige medarbejdersamtale.
 • Viden om tre forskellige kommunikationsstile. En der dur og de to du skal styre udenom.
 • Viden om de grundlæggende principper, som kritisk feedback skal bygge på for at favne både tydelighed og ordentlighed.
 • Et kort rids af de teorier kurset er inspireret af.

Noget vil være velkendt for dig. Andet måske nyt. Du bestemmer selv, hvor grundigt du går til værks her. Det væsentlige for mig er, at du ved hvilket fundament den vanskelige feedbacksamtale skal stå på for at kunne lykkes.

MODUL 1: FEEDBACK PÅ OPGAVELØSNING

I dette modul får du: 

 • En grundig gennemgang af min feedbackformel: ”SVAR-modellen”.
 • Viden om de fejl mange ledere begår.
 • Et eksempel på en nødvendig samtale om opgaveløsning med udgangspunkt i SVAR-modellen – hvordan kan det lyde?
 • En trin-for-trin guide til den vanskelige samtale, så du er sikker på at komme hele vejen rundt i din forberedelse.
 • En tjekliste, som sikrer, at du husker alle relevante detaljer før, under og efter samtalen.
 • 3 manuskript-skabeloner, du kan tage udgangspunkt i – eller bruge som de er.

Du lærer blandt andet:

 • Hvordan du formulerer dit budskab, så det er både tydeligt og ordentligt – og derfor tager varer på jeres relation og på medarbejderens motivation.
 • Hvilke byggeklodser du skal bruge, når du formulerer din feedback og i hvilken rækkefølge.
 • Hvilke faldgruber du skal undgå – og hvad du skal gøre i stedet for.
 • Hvilke valgmuligheder du har i samtalen, og hvornår det er godt at bruge hvad.
 • Hvordan du skaber mening og involvering, sådan at du opnår størst mulig forståelse og samarbejdsvilje hos medarbejderen.
 • At blive skarp på den ene ting, der skal styre dig sikkert gennem samtalens uforudsigelighed.
MODUL 2: FEEDBACK PÅ ADFÆRD

I dette modul får du bl.a.: 

 • Særlige fokuspunkter for samtaler om adfærd der er uhensigtsmæssig (eller uacceptabel).
 • Et konkret eksempel på en samtale om adfærd: Ord for ord ved brug af SVAR-modellen (som du lærte om i modul 1).
 • Indsigt i to særligt udfordrende samtaletyper.
 • Manuskriptskabeloner til de særligt udfordrende samtaletyper.
 • Ekstralektion: Sygefraværssamtalen inkl. et konkret eksempel.

Du lærer:

 • Hvorfor samtaler om adfærd ofte er særligt vanskelige, og hvordan du håndterer dem professionelt og omsorgsfuldt.
 • En genial strategi til de samtaler, hvor du forventer at blive udfordret af medarbejderen (hvis han/hun fx ikke genkender den situation du beskriver eller ikke synes det er så slemt).
 • Hvordan du går til en medarbejder, der ikke har overholdt jeres aftale.
MODUL 3: SÅDAN HÅNDTERER DU DIN INDRE MODSTAND

I modul 3 får du:

 • Undervisning i hvad skyggesider er, og hvordan de opstår.
 • Indsigt i hvordan dine skyggesider spænder ben for de svære medarbejdersamtaler.
 • Min skyggeskala-model, som viser dig, hvor dit udviklingspotentiale er.

Du lærer:

 • Hvilke skyggeegenskaber netop du har stillet i skyggen.
 • Hvorfor skyggen får dig til at overkompensere på en måde, der ikke er hensigtsmæssig.
 • Hvordan du transformerer dine skyggesider modspiller til brugbare medspillerne, der giver dig et øget handlerum som leder.
MODUL 4: SÅDAN HÅNDTERER DU EN IRRITERENDE MEDARBEJDER

I modul 4 får du:

 • Viden om, hvorfor du reagerer kraftigt på visse medarbejdere.
 • En overraskende indsigt i, hvad du kan lære af de irriterende medarbejdere.
 • Adgang til det afgørende spørgsmål du bør stille dig selv, når en andens adfærd gør dig irriteret, meget frustreret, indebrændt eller vred.
 • Et redskab, som gør dig i stand til at undvige følelseskapring og agere roligt og professionelt i stedet.

Lærer du:

 • Hvordan du forebygger indre drama, så du kan styre sikkert og velovervejet gennem samtalen.
 • Hvordan du genvinder kontrollen, når dine skyggesider er ved at kapre dig.
 • Hvordan du i din feedback også kan anerkende medarbejderens styrker – og gøre kritikken mere nuanceret og lettere at tage imod.
 • Hvilke personlige kompetencer/egenskaber du har brug for at skrue op for i dit lederskab, sådan at du i (endnu) højere grad kan gøre det, der er det rigtige at gøre.
MODUL 5: FÅ HOLDBARE LØSNINGER MED GODE SPØRGSMÅL

At bruge spørgsmål bevidst og kvalificeret er et overset ledelsesredskab. Det er ret nemt at integrere i din ledelsespraksis og kan åbne for muligheder, du ellers ville misse.

Derfor for du i modul 5:

 • En forståelse for, hvordan gode spørgsmål kan (og bør) integreres i SVAR-modellen og øge kvaliteten af den nødvendige samtale.
 • Kendskab til de 4 spørgsmålstyper, du bør have i din værktøjskasse som leder – og hvordan du bruger dem.
 • Indsigt i hvordan gode spørgsmål kan øge refleksion og læring samt skabe ejerskab og holdbare løsninger.

I modul 5 lærer du:

 • Hvordan du i den nødvendige samtale kan bruge spørgsmål til at finde løsninger, som medarbejderen vil tage ejerskab for.
 • Hvilke spørgsmål, der skaber refleksion, læring og større selvindsigt hos medarbejderen.
 • Hvilke typer spørgsmål, der egner sig til at nuancere og skabe en fælles forståelse
 • Hvordan spørgsmål kan vende kritisk feedback til en opbyggelig plan for kompetenceudvikling.
 • Hvilke 2 spørgsmål, der kan redde dig, når du bliver udfordret.
MODUL 6: SKAB FORANDRINGEN OG HOLD FAST (PLUS BONUSLEKTION)

I modul 6:

 • Samler vi op på forløbet og får styr på eventuelle løse ender.
 • Får du en personlig ”Hvad nu”-plan, der opsummerer din læring, dine beslutninger og støtter dig i at føre dem ud i livet.
 • Tager du hånd om det, der kan forhindre dig i at gøre det, du har sat dig for.
 • Får du en skræddersyet ekstralektion. Gennem forløbet indsamler jeg ønsker til ekstra-materiale og vurderer, hvad der er mest oplagt og vil gavne flest.

Kurset er baseret på 20 års erfaring med HR, kompetenceudvikling, ledelse og kommunikation.

Mit navn er Pia Markersen, og jeg står bag dette kursus.

Siden 1988 har jeg arbejdet med ledere, medarbejdere og teams i bl.a. LEGO, Post Nord, Velux, Dansk Røde Kors, kommuner samt  statslige institutioner og ejerledere i mindre virksomheder.

Jeg er specialiseret i hele det personlige lederskab med en særlig ekspertise i feedback og nødvendige samtaler.

Vigtige nøgleord er: Tydelighed, handlekraft, relationer, engagement, sunde balancer og indsigt i personlige styrker og skyggesider.

Gennem kurser, foredrag og coachingforløb øger jeg lederes evne til at gøre mere af det rigtige og skabe gode arbejdsfællesskaber. Jeg har altid fokus på at formidle konkrete og let-omsættelige redskaber, som lederen kan bruge med det samme.

Af baggrund er jeg oprindeligt uddannet cand.mag. og har siden bygget på med bl.a. to coachinguddannelser, en certificering som Business Excellence Assessor samt en lang række kurser i kommunikation, HR, personlig udvikling og Lean ledelse. Jeg er desuden forfatter til bogen ”Tør du være leder? 5 trin til at sige det du mener – tydeligt og uden at blive en ond chef”.

”Jeg viser ledere, hvordan de helt konkret kan skrue op for tydelighed og handlekraft – og skabe (endnu) bedre arbejdspladser med tilfredse medarbejdere, der bidrager engageret.”

Pia Markersen

Mine kursister siger:

Redskaber til forberedelse

”Jeg har fået nogle redskaber, som får mig til at tænke over, hvordan jeg siger tingene. Så kan jeg forberede det, jeg vil sige og sikre at jeg åbner samtalen i stedet for at skabe modstand.”

Rammer og struktur

Det giver mig en ro for fremtidige opgaver, der skal løses fordi der er nogle rammer og noget struktur at sætte det ind i”

Enkle, gode redskaber

”Jeg har fået nogle enkle gode redskaber, som jeg kan bruge i hverdagen. Så enkle at jeg tror, at jeg med lidt øvelse også kan bruge det mere her og nu uden at reflektere over, hvordan jeg skal gribe situationen an.”

Sådan foregår online-kurset om den svære medarbejdersamtale

 • Så snart, du har booket din plads på kursusforløbet modtager du en mail med login til undervisningsplatformen, hvor alt materialet bliver tilgængeligt.

  Hvis du mod forventning oplever nogen som helst problemer med log-in, så er jeg altid kun en mail eller et opkald væk. Det kræver intet IT-kørekort at følge kurset. Overhovedet.

 • Du har med det samme adgang til basismodulet “Fundamentet” med en række små forberedende videolektioner, som sikrer, at vi kommer fra start med et fælles grundlag under fødderne.
 • I god tid før kursusstart modtager du information om forløbets buddyordning (som er helt frivillig), spørgetimer og muligheden for at komme i den varme stol. Du får også en invitation til den lukkede facebookgruppe, hvor jeg byder dig velkommen, når kurset starter.
 • Når kursusforløbet starter, får du adgang til modul 1 og facebookgruppen. Herefter adgang til et nyt modul hver fredag (med undtagelse af pauseuger).

Efter kursusforløbet og de 6 moduler vil du være i stand til at:

formulere dit budskab tydeligt og med respekt for din medarbejder - og dig selv

få sagt meget mere af det du har på hjerte, fordi du ved hvordan

være mere direkte i din kommunikation, så dine medarbejdere forstår, hvad du mener

have nemmere ved at sige nej og sætte grænser

stå mere sikkert frem som chef, fordi du kan gøre det på en ordentlig måde

Det betyder, at du vil kunne skabe (endnu) bedre resultater i rollen som leder. Samtidig med at du værner om arbejdsmiljøet i teamet.

Der er også gode chancer for en gevinst på det personlige plan: Mere ro i maven og i hovedet, større arbejdsglæde, mere overskud på jobbet (og hjemme) – og ikke mindst: En oplevelse at større integritet.

Hvad koster kursus-forløbet?

Kurset, som svarer til 3 fulde kursusdage, kommer fremover til at koste 4900 kr + moms. 

Men det skal du ikke betale.

På dette premiere-hold kan du komme med til en helt særlig introduktionspris.

Din investering, der vil gøre dig mere sikker i at forberede og holde den nødvendige medarbejdersamtale, er derfor lige nu kun:

3400 kr + moms

Det er som sagt en særlig introduktionspris. Du sparer 1500 kr.

PLUS-pakken med individuel sparring

Du kan også vælge PLUS-pakken og supplere med en times individuel ledercoaching (værdi 1800 kr +  moms) mod et tillæg på kun 1000 kr + moms.

Pris for PLUS-pakken (online-forløb + en times ledercoaching) er kun:

4400 kr + moms (Du sparer 2300 kr)

OBS. Der er et begrænset antal Plus-pakker til rådighed. Du kan købe PLUS-pakken sålænge den er synlig i betalingsvinduets drop-down-menu.

 

For PLUS-Pakken inkl. 1 times 1:1 sparring:

Klik på drop-downmenuen i betalingsvinduet eller klik her.

Hvis du ønsker at betale med faktura (alm. eller EAN), så send mig en mail med fakturainfo her >

Der er pt. lukket for tilmelding. Få besked når jeg åbner for et nyt hold her >

Har du brug for grønt lys fra din chef? 

Her er 5 stærke argumenter:

1

Du lærer at være tydelig og styre efter en præcis intention. Samtidig med at du bevarer en vis nysgerrighed og fleksibilitet. Det øger dine muligheder for at opnå de forandringer teamet og organisationen har brug for. Markant.

2

Du vil spare tid på at forberede de vanskelige samtaler, fordi du får en model og en række skræddersyede skabeloner. SVAR-modellen sikrer desuden, at du kommer hele vejen rundt, kan træffe gode beslutninger i din forberedelse og hurtigere føle dig klar til samtalen.

3

Du vil kunne holde samtaler, der minimerer risikoen for negative reaktioner hos medarbejderen, blandt andet fordi du lærer at undgå faldgruberne og får redskaber til at rammesætte og involvere. Så: Færre sure eller sårede medarbejdere. Flere konstruktive samtaler med større ejerskab for løsningen.

4

Du får indsigter og redskaber, som giver dig en sund balance mellem hensynet til den enkelte og hensynet til opgaveløsningen. Du bliver rustet til at håndtere medarbejderens følelser (og dine egne), sådan at du bevarer roen og ser nuanceret og professionelt på det, der foregår – uden at give køb på din empati.

5

Du bliver skarpere til at vurdere, om samtalen skal holdes, hvornår den skal holdes, og hvordan du bedst griber udfordrende situationer an. Det gør dig i stand til at forebygge konflikter og sygefraværog forhindre nedgang i effektivitet og kvalitet.

Hvornår er jeres investering tjent hjem?

Et lille regnestykke: Lad os sige, at du med en samtale forhindrer en effektivitetsnedgang på 10% hos en enkelt medarbejder, fordi han løser sine opgaver smartere eller bruger mindre krudt på at være irriteret på den medarbejder, der opfører sig usmart. Så giver kurset jer et plus på bundlinjen omtrent på dag 18.
(Ved at bruge Dansk Industris lønmultiplikator på en årsløn på 360.000 svarende til en samlet udgift på 2000 kr pr. dag pr. medarbejder)

 

Jeg håber, vi ”ses” på kurset!

Har du spørgsmål, så ring til mig på 40827250 eller skriv på pia@lederlys.dk.